Vodní elektrárna Štvanice

Vodní elektrárna Štvanice

Na začátku 20 století v letech 1903 až 1914 byla vybudována na špici ostrova Štvanice vodní elektrárna o výkonu 1,42 MW. Ve stejné době byla nedaleko budována ještě druhá vodní elektrárna a to nedaleko dnes již neexistujícího nádraží Těšnov, jehož krásná budova musela být odstřelena kvůli stavbě severojižní magistrály. Vodní elektrárna Těšnov, do které voda byla přiváděna potrubím, byla zrušena v roce 1929, kdy bylo celé rameno Rohanského kanálu, kam ústil odtok, zasypáno. Elektrárna na Štvanici byla poslední vodní elektrárnou na Vltavě a to až do roku 1973. Tehdy byla elektrárna pro celkové opotřebení odstavena a vtoky byly zabetonovány.

Při konstrukci elektrárny bylo využito čtyřmetrové převýšení Helmovského jezu a v elektrárně pracovaly 3 Francisovy turbíny resp. se jednalo o třístupňovou Francisovu turbínu vyrobenou u firmy Kolben & Daněk. Jedna z turbín je dodnes vystavena v exteriéru areálu elektrány. V letech 1984 až 1987 byla elektrárna rekonstruována a v roce 1988 byl ukončen zkušební provoz a elektrárna byla nově uvedena do provozu. Namísto původních Francisových turbín zde byly nově instalovány tři Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 5,7 MW. Pražské pouliční osvětlení potřebuje přibližně právě tolik. Technologie elektrárny je ovládána na dálku z centrály ve Štěchovicích.

Budova elektrárny je secesní novoklasicistní s kupolovitou věží a byla navržena architektem Aloisem Dlabačem a postavená firmou Kapsa & Müller. Jde o jednoduchou stavbu, která využívá renesančních motivů francouzské zámecké architektury. Budova má čtyřhrannou pětiposchoďovou věž o půdorysu 7,5 x 7,5m a výšku 22m. Věž je zakončena kruhovým posledním poschodím altánového provedení a kruhovou kupolí se špicí vysokou 8m. Základy budovy byly původně postaveny na dřevěných pilotách ve štěrkopísku. Při rekonstrukci v 80. letech musely být tyto základy postupně vybourány až na skalní podklad a byly navíc zajištěny betonovou injektáží a pomocí mikropilot. Další oprava musela následovat po povodních v roce 2002, kdy byl ostrov devastován. Smutnou památkou této devastace je nedávné zbourání Zimního stadiónu Štvanice, který stál jen o pár metrů dále. Tento osud naštěstí elektrárnu nepostihnul a tak je dnes na začátku ostrova solitérní budovou.

e-mail: info@jubileum.cz | telefon: +420 225 770 312 | mobil: +420 777 917 035
© 2019 Jubileum House - Všechna práva vyhrazena
Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.