Národní technické muzeum

Národní technické muzeum

Okolnosti samotného vzniku Národního technického muzea jsou stejně zajímavé jako sbírky, které se v jeho budově dnes nacházejí. Prvopočátek je možné hledat v souvislosti se založením podnikatelské organizace Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách a to již v roce 1833.

Vznikla postupně sbírka různých strojů a přístrojů, která sloužila především vzdělávacím účelům. První veřejně přístupné muzeum vytvořil cestovatel Vojta Náprstek ze strojů dovezených z USA a Velké Británie, a kterými chtěl podnítit inspiraci pro domácí výrobce.

V době konání Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 v Praze 7 se objevily snahy ponechat část exponátů ve stálých expozicích, ale zůstalo jen u snah. Situace se mění počátkem 20 století, kdy ve Vídni vzniká technické muzeum a tato okolnost plány na vznik technického muzea v Praze urychluje. 5.července 1908 probíhá zakládací schůze spolku Technické muzeum Království českého.

Rozhodnutí o stavbě samostatné budovy ale padá až v době Československé republiky v roce 1921. Ke vzniku budovy samotné je ale ještě daleko. Teprve v roce 1935 je vypsána architektonická soutěž, ve které vítězí návrh prof. dr. arch. Milana Babušky. Stavba budovy je zahájena v roce 1938 a budova, dokončená v roce 1942 byla nuceně postoupena protektorátnímu ministerstvu pošt, které v ní záhy provádí úpravy podle svých nemuzejních potřeb.

Teprve po válce v roce 1951 je budova postátněna a vrací se pro účely Národního technického muzea. Jenže ne celá, ale s břemenem vnucených nájemníků. Toto se změní až koncem 20 století, kdy je teprve celá budova k dispozici Národnímu technickému muzeu.

V roce 2006 je započata rozsáhlá rekonstrukce jeho prostor a v roce 2011 je muzeum opět otevřeno pro veřejnost.

Stránky Národního technického muzea jsou zde.

e-mail: info@jubileum.cz | telefon: +420 225 770 312 | mobil: +420 777 917 035
© 2019 Jubileum House - Všechna práva vyhrazena
Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.