Kostel sv. Klimenta v Bubnech

Kostel sv. Klimenta v Bubnech

- nejstarší dochovaná sakrální architektura Městské části Praha 7. Připomínán je již roku 1234. Původně románský kostel byl již před koncem 13. století tak sešlý a malý, že osadníci sami si jej svým nákladem přestavěli a rozšířili. O této přestavbě svědčí i list královny Elišky z roku 1311. Přestavba byla v gotickém stylu. Poté historie na mnoho let mlčí. Následně je známo, že kostel v roce 1603 vyhořel a v letech 1659 – 1677 byl péčí Maxmiliána Valentina hraběte Martinice znovu vybudován v raně barokním stylu při zachování některých původních gotických prvků. Především se dochoval presbytář se sakristií, lomená gotická okna v ose presbytáře a portál.
Kostel sv. Klimenta v Praze 7 býval farním kostelem pro obyvatele Buben a později i Holešovic a tak byl ještě před výstavbou kostela sv. Antonína Paduánského rozšířen a to v roce 1898. Z této doby pochází čtvercová věž na hřebenu střechy ze které vyrůstá čtvercová lucerna s osmi sloupky. Jehlancovitá střecha věže se zkosenými rohy je zakončena hrotem s makovicí.

V době nacistické okupace Prahy slouží početné zdejší německé komunitě.

Kolem kostela je malý romantický hřbitov, pohřbívat se sem přestalo v roce 1886. Nejznámější náhrobkem i vzhledem ke své výtvarné výzdobě je ten, u kterého je pohřben člen 18. praporu polních myslivců vojín Václav Hora, oběť prusko-rakouské války v roce 1866. Několikrát se v bojích vyznamenal, 29. června byl v bitvě u Jičína těžce raněn. Padl do zajetí, odkud ho, již umírajícího, přivezl jeho otec do Prahy. Tady, 19. října 1866, ve věku 26 let zemřel.

e-mail: info@jubileum.cz | telefon: +420 225 770 312 | mobil: +420 777 917 035
© 2019 Jubileum House - Všechna práva vyhrazena
Vytvořila společnost Nový Web s.r.o.